Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Ogłoszenie

2015-03-02

Włodawa, dnia 2 marca 2015 roku

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włodawie przy ul. Czerwonego Krzyża 17 /parter/ o pow. użytkowej 65,01 m². Opłata za lokal wynosi:

1. Opłata eksploatacyjna 65,01/m2 x 2,11 zł/m² + 23% VAT

2. Podatek od nieruchomości 65,01/m2 x 1,64 zł/m² + 23% VAT

3. Czynsz 65,01/m2 x 6,00 zł/ m2 + 23% VAT

4. Dzierżawa pojemników

na odpady komunalne 0,75zł/m-c + 23% VAT

5. Opłata za odbiór odpadów

komunalnych - zgodnie ze złożoną deklaracją

3. Centralne ogrzewanie - według faktycznego zużycia

7. Ciepła woda - według wskazań licznika – 33,05 zł/ m3

Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i ulegają zmianie jeśli Rada je zmieni.

Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta.

Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 3, gdzie kwota 6,00/m2 jest ceną wywoławczą.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2015r. o godz. 1100 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23). Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 9 tel.: 82-572-12-26.

 

Prezes Spółdzielni
mgr Marian Ścisłowski
 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2015-02-26

Włodawa, 24 lutego 2015r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności: 
1.  Do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Żeromskiego 3/21 o pow.użytkowej 63,96 m².
Cena wywoławcza lokalu wynosi 156 060 zł.
Wadium wynosi 7 800 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu  27 marca 2015r. o godz. 11ºº w lokalu Sp-ni przy ulicy Przechodniej 22.
Wadium należy wpłacić dnia 27 marca 2015r. do godz. 10³º w kasie Spółdzielni.
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze spółdzielni pok. nr 9 tel. 82 572 12 26).
 
                                                                                                              Prezes Spółdzielni
                                                                                                          mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2015-02-16

Włodawa, dnia 16 lutego 2015 roku
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włodawie przy ul. Czerwonego Krzyża 17 /parter/ o pow. użytkowej 65,01 m². Opłata za lokal wynosi:
1. Opłata eksploatacyjna 65,01/m2 x 2,11 zł/m² + 23% VAT
2. Podatek od nieruchomości 65,01/m2 x 1,64 zł/m² + 23% VAT
3. Czynsz 65,01/m2 x 6,00 zł/ m2 + 23% VAT
4. Dzierżawa pojemników
na odpady komunalne 0,75zł/m-c + 23% VAT
5. Opłata za odbiór odpadów
komunalnych - zgodnie ze złożoną deklaracją
6. Centralne ogrzewanie - według faktycznego zużycia
7. Ciepła woda - według wskazań licznika – 33,05 zł/ m3
Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i ulegają zmianie jeśli Rada je zmieni.
Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta.
Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 3, gdzie kwota 6,00/m2 jest ceną wywoławczą.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2015r. o godz. 11:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23). Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 9 tel.: 82-572-12-26.
 
 
Prezes Spółdzielni
mgr Marian Ścisłowski
 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2015-01-26

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu biurowego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodniej 22 (I piętro budynku biura Spółdzielni). Opłata za lokal wynosi:

1. Opłata eksploatacyjna 22,86/m2 x 2,11 zł/m² + 23% VAT

2. Podatek od nieruchomości 22,86/m2 x 1,64 zł/m² + 23% VAT

3. Centralne ogrzewanie 22,86/m2 x 3,62 zł/m² + 23% VAT

4. Czynsz 11,00/m2 + 23% VAT

5. Dzierżawa pojemników

na odpady komunalne 0,75zł/m-c + 23% VAT

6. Opłata za odbiór odpadów

komunalnych - zgodnie ze złożoną deklaracją

Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i ulegają zmianie jeśli Rada je zmieni.

Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta.

Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 4, gdzie kwota 11,00/m2 jest ceną wywoławczą.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2015r. o godz. 1130 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23). Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 9 tel.: 82-572-12-26.

 

Prezes Spółdzielni

mgr Marian Ścisłowski

 

[czytaj całość... ‡]

Informacja o rozstrzygniętych przetargach

2014-09-19

I N F O R M A C J A
 
z rozstrzygnięcia przetargów z dnia 5 września 2014r.
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu w dniu 17.09.2014r., na wykonawcę ocieplenia stropodachów metodą pneumatyczną przy zastosowaniu granulatu lub z luźnej wełny mineralnej ,szklanej lub kamiennej gr.20 lub 25cm.w zależności od istniejącej grubości izolacji w ilości 3000m2 w budynkach : ul. Żeromskiego 3, ul. Żeromskiego 6, Reymonta 12, Przechodnia 18A, Suchawska 2., została wybrana firma ISOLERSERVICE Sp.z o.o., ul.Taneczna 9/19,80-176 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu z dnia 05.09.2014r., na wykonawcę remontu ciągu pieszego przy bud. ul. Reymonta 12 od strony północnej została wybrana firma Zakład Remontowo-Budowlany, Jan Święcicki, ul. Kraszewskiego 23/5, 22-200 Włodawa.
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie informuje, że przetarg z dnia 05.09.2014r., na wykonanie wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych z okien drewnianych na okna z profili PCV w budynkach mieszkalnych przy: ul.1000-lecia P.P.16 –24szt.,ul.1000-lecia P.P.18-24szt., al. Jana Pawła II 27-7szt. - został unieważniony.
 
Prezes Spółdzielni
 
Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na wykonanie remontu ciągu pieszego przy bud. Reymonta 12 – od strony północnej

2014-08-25

O G Ł O S Z E N I E 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibąprzy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
WYKONANIE remontu ciągu pieszego przy bud. Reymonta 12 – od strony północnej 
Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  znajduje się na  stronie  internetowej 
Spółdzielni  www.spoldzielnia.wlodawa.pllub można uzyskaćw biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin składania ofert do dnia  5.09.2014roku godzina  9.00  w sekretariacie Spółdzielni 
Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22pokój Nr 21. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  5.09.2014roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.45. 
Wszelkich informacji można uzyskaćw biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226 
Termin realizacji robót  30.10.2014rok 
Przetarg odbędzie sięw siedzibie Zamawiającego. 
Spółdzielnia  zastrzega  sobie  możliwość odwołania  lub  unieważnienia  przetargu  bez 
podania przyczyn. 
Prezes Spółdzielni 
mgr Marian  Ścisłowski 

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA