Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Przetarg na ocieplenie stropodachów

2014-08-21

O g ł o s z e n i e

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  we  Włodawie  z  siedzibą przy  ulicy  Przechodniej  22  ogłasza 
przetarg nieograniczony na : 
Wykonanie  ocieplenia  stropodachów  metodą pneumatyczną przy  zastosowaniu 
granulatu lub z luźnej wełny mineralnej, szklanej lub kamiennej gr20 lub 25 cm. w 
zależności   od  istniejącej  grubości  izolacji   w  ilości  3000  m2.  Specyfikację Istotnych 
Warunków  Zamówienia  znajduje  się na  stronie  internetowej  Spółdzielni 
www.spoldzielnia.wlodawa.pllub można uzyskaćw biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 
pokój 20 
Termin  składania  ofert  do  dnia  5  września  2014  roku  godzina  9.00.  w  sekretariacie 
Spółdzielni  Mieszkaniowej  we  Włodawie   przy  ul.  Przechodniej  22  pokój  Nr  17.  Otwarcie 
ofert nastąpi w biurze Spółdzielni dnia 5.09.2014roku o godz. 9.05.
Termin realizacji zamówienia 30.10.2014 rok 
Wszelkich informacji można uzyskaćw biurze Spółdzielni pok. 22 telefon (082) 5721-081. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwośćodwołania lub unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 
Prezes Spółdzielni 
mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na wymianę stolarki okiennej

2014-08-20

Włodawa 20.08.2014 rok 
 
 

O g ł o s z e n i e 

 
 
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  we  Włodawie  z  siedzibą przy  ulicy  Przechodniej  22  ogłasza 
przetarg nieograniczony na : 
Wykonanie wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych z okien drewnanych na 
okna z profili PCV w n/w budynkach mieszkalnych: 
•  Bud. przy ul. 1000 –lecia PP 16 w ilości 24 szt 
•  Bud. przy ul. 1000 –lecia PP 18 w ilości 24 szt 
•  Bud. przy ul.Jana Pawła II – 27 w ilości 7 szt 
Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zanajduje  się na  stronie  internetowej 
Spóldzielni  www.spoldzielnia.wlodawa.pllub można uzyskaćw biurze Spóldzielni przy ul. 
Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin  składania  ofert  do  dnia  5  września  2014  roku  godzina  9.00.  w  sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21. Otwarcie 
ofert nastapi w biurze Spółdzielni dnia  5 września 2014roku o godz. 9.30
Termin realizacji zamówienia 30.10.2014 rok 
Wszelkich informacji można uzyskaćw biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwośćodwołania lub unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 
Prezes Spółdzielni 
mgr Marian Scisłowski 

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na lokale

2014-08-06

OGŁOSZENIE
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony:
 
1/ na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie
budynku przy ul. 1000-lecia PP 19/78 o pow.użytkowej 57,32 m2.
Cena wywoławcza lokalu wynosi 110 000 zł.
Wadium wynosi 5 500 zł.
 
2/ na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wybudowanego ze środków KFM położonego
we Włodawie w budynku przy ul. Chełmska 10/18 o pow.użytkowej 32,00 m2.
Cena wywoławcza lokalu wynosi 60 500 zł.
Wadium wynosi 3 000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.09.2014r. o godz. 10:30 w lokalu Sp-ni przy ulicy Przechodniej 22.
Wadium należy wpłacić dnia 5 września 2014r. do godz. 10:30 w kasie Spółdzielni.
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9 tel.825721226).
 
 
OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem
lokalu biurowego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodniej 22 (I piętro budynku biura Spółdzielni).
Opłata za lokal wynosi:
1) Opłata eksploatacyjna 22,86/m x 2,11 zł/m2 + 23% VAT
2) Podatek od nieruchomośco 22,86/m2 x 1,64 zł/m2 + 23% VAT
3)Centralne ogrzewanie 22,86/m x 3,62 zł/m2 + 23% VAT
4)Czynsz 11,00/m + 23% VAT
5)Dzierżawy pojemaników na odpady komunalne 0,75zł/m-c + 23% VAT
6)Opłata za odboór odpadów komunalnych- zgodnie ze złożoną deklaracją
Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i ulegają zmianie jeśli Rada je zmieni.
Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta.
Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 4, gdzie kwota 11,00/m2 jest ceną wywoławczą.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2014r. o godz. 11:30 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej
przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23).
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 9 tel.: 82-572-12-26.
 
Prezes Spółdzielni
mgr Marian Ścisłowski
 

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na lokale

2014-06-16

O G Ł O S Z E N I E 

 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony: 
1/ na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w 
budynku przy ul. 1000-lecia PP 19/78 o pow.użytkowej 57,32 m². 
 Cena wywoławcza lokalu wynosi 110 000 zł. 
 Wadium wynosi 5 500 zł. 
2/ na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
wybudowanego ze środków KFM położonego we Włodawie w budynku przy ul. 
Chełmska 10/18 o pow.użytkowej 32,00 m². 
 Cena wywoławcza lokalu wynosi 60 500 zł. 
 Wadium wynosi 3 000 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2014r. o godz. 10³º w lokalu Sp-ni przy ulicy 
Przechodniej 22. 
Wadium należy wpłacić dnia 30 czerwca 2014r. do godz. 10³º w kasie Spółdzielni. 
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9 tel. 82 572 12 26). 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E 

 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na najem 
lokalu biurowego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodniej 22 (I piętro 
budynku biura Spółdzielni). Opłata za lokal wynosi: 
1. Opłata eksploatacyjna 22,86/m2 x 2,11 zł/1m2 + 23% VAT 
2. Podatek od nieruchomości 22,86/m2
 x 1,64 zł/1m2 + 23% VAT 
3. Centralne ogrzewanie 22,86/m2
 x 3,62 zł/1m2 + 23% VAT 
4. Czynsz 11,00/m2 + 23% VAT 
5. Dzierżawa pojemników 
 na odpady komunalne 0,75 zł/m-c + 23% VAT 
6. Opłata za odbiór odpadów 
 komunalnych - zgodnie ze złożoną deklaracją 
 Opłaty w pkt. 1 i 3 najemca płaci na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i 
ulegają zmianie jeśli Rada je zmieni. 
Opłatę w pkt. 2 najemca płaci na podstawie uchwały Rady Miasta. 
Przedmiotem przetargu jest opłata w pkt. 4, gdzie kwota 11,00/ m2
 jest ceną wywoławczą. 
 Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 11³º w biurze Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 22 (sala konferencyjna nr 23). Dodatkowe informacje 
można uzyskać w biurze Spółdzielni tel.: 82-572-12-26. 
 
Włodawa, dnia 16.06.2014r. 
Prezes Spółdzielni 
mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na ocieplenie BSO w systemie BOLIX Reymonta 12

2014-06-11

Włodawa 7.06.2014 rok 
 
 
 O G Ł O S Z E N I E 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 
22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: 
 
• Bud. przy ul. Reymonta 12 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej 
Spółdzielni www.spoldzielnia.wlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy 
ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin składania ofert do dnia 17.06.2014 roku godzina 9.00 w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2014 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05. 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 
5721-226 
Termin realizacji robót 30.09.2014 rok 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 
 
 Prezes Spółdzielni 
 
 mgr Marian Ścisłowski 
 

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na ocieplenie BSO w systemie BOLIX Reymonta 14

2014-06-11

Włodawa 7.06.2014 rok 
 
 
 O G Ł O S Z E N I E 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 
22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: 
 
• Bud. przy ul. Reymonta 14 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej 
Spółdzielni www.spoldzielnia.wlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy 
ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16 
Termin składania ofert do dnia 17.06.2014 roku godzina 9.00 w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2014 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05. 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 
5721-226 
Termin realizacji robót 30.09.2014 rok 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 
 
 Prezes Spółdzielni 
 
 mgr Marian Ścisłowski 
 

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA