Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Ocieplenie stropów nad piwnicami w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

2019-11-21

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zamówienia pn.: Ocieplenie stropów nad piwnicami w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ul. Przychodniej 22, 22-220 Włodawa informuje o ogłoszeniu postępowania zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” opisaną w rozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na wybór Wykonawcy/ów zamówienia p.n.: Ocieplenie stropów nad piwnicami w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” w trybie Zaprojektuj i Wybuduj.

Zamówienie jest elementem projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Termin składania ofert: 6.12.2019 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.12.2019 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego.

Informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. +48 (82) 57-21-081 oraz e-mail sm.adm.wlodawa@wp.pl

    Miejsce publikacji ogłoszenia:
  • Na stronie internetowej Zamawiającego: www.spoldzielnia.wlodawa.pl
  • W bazie konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamawiający przysługuje i zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wersja papierowa jest dostępna u zamawiającego

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie

2019-10-14

Ogłoszenie o posiedzeniu Rady Nadzorczej.pdf

[czytaj całość... ‡]

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

2019-09-12

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie remontu opaski odwadniającej przy budynku ul. Kotlarska 4

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na remont opaski odwadniającej

2019-09-05

Ogłoszenie przetargu na wykonanie remontu opaski odwadniającej przy budynku ul. Kotlarska 4

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na ustanowienie odrębnej własności do lokalu

2019-08-28

Ogłoszenie przetargu na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Czerwonego Krzyża 20/60

[czytaj całość... ‡]

Konkurs na stanowisko wiceprezesa Zarządu Spółdzielni

2019-08-19

Ogłoszenie konkursu na stanowisko wiceprezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie.pdf

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA