Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności
<< powrót

OCIEPLENIE BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO na os. BIAŁYM

2015-05-12

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :

OCIEPLENIE BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO na os. BIAŁYM

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.spoldzielnia.wlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16

Termin składania ofert do dnia 21.05.2015 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21.

Otwarcie ofert nastpi w dniu 21.05.2015 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05. Wszelkich informacji mona uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226

Termin realizacji robót 31.08.2015 rok

Przetarg odbdzie się w siedzibie Zamawiajcego.

Spółdzielnia zastrzega sobie moliwość odwołania lub uniewanienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                   Prezes Spółdzielni

                                                                                                  mgr Marian cisłowski

 
autor:

Wykonanie F.U. SIGMA