Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności
<< powrót

O G Ł O S Z E N I E

2012-06-20

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodnia 20 m. 43 o pow. użytkowej 46,37 m2 ( IV piętro).

Cena wywoławcza lokalu wynosi 105.300 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2012r. o godz. 10.30 w lokalu Sp-ni przy ul. Przechodniej 22. Wadium w wysoko.ci 5.300 zł.. należy wpłaci. dnia 4 lipca 2012 r. do godz. 103o w kasie Spółdzielni. (Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9).

Prezes Spółdzielni
mgr Marian Ścisłowski
autor:

Wykonanie F.U. SIGMA