Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności
<< powrót

O G Ł O S Z E N I E

2012-06-26

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :
WYKONANIE
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX:
·  Bud. przy ul. Chełmska 4 –północnej 1-3 klatka schodowa
·  Bud. przy ul. Chełmska 8 – ściany północna – 1-2 klatka
·  Bud. przy ul. Reymonta 12 –zachodnia wschodnia
·  Bud. przy ul. Reymonta 14 – ściana zachodnia i południowa
 
Specyfikację warunków uczestnictwa w przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni odpłatnie w wysokości 100 zł plus podatek VAT w pokoju nr 16.
Firma, która nie zakupiła Specyfikacji Warunków Zamówienia nie może brać udziału w przetargu i w przypadku złożenia oferty zostanie ona odrzucona.
Termin składania ofert do dnia 4.07.2012 roku godzina 9.30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.07. 2012 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.30.
 
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 17 telefon (082) 5721-081
Termin realizacji robót 30.10.2012 rok
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
autor:

Wykonanie F.U. SIGMA