Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności
<< powrót

O G Ł O S Z E N I E

2012-07-05

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza
przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej
własności do lokalu mieszkalnego położonego we
Włodawie w budynku przy ul. Przechodnia 20 m. 43
o pow. użytkowej 46,37 m2.
Cena wywoławcza lokalu wynosi 105.300 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2012r. o godz. 11.30 w lokalu Sp-ni przy ul. Przechodniej 22.
Wadium w wysokości 5.300 zł.. należy wpłaci. dnia
12 lipca 2012 r. do godz. 103o w kasie Spółdzielni.
(Dodatkowe informacje mo.na uzyska. w biurze Sp-ni pok. nr 9).
autor:

Wykonanie F.U. SIGMA