Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności
<< powrót

Ogłoszenie o przetargu

2012-07-16

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza:
1. Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego
położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodnia 20 m. 43 o pow. u.ytkowej 46,37 m2.Cena wywoławcza lokalu wynosi 105.300 z.. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2012r. o godz. 9.35 w lokalu Sp-ni przy ul. Przechodniej 22.
Wadium w wysoko.ci 5.300 z.. należy wpłacić do dnia 24 lipca 2012 r. do godz. 93o w kasie Spółdzielni.
2. Przetarg nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego wybudowanego ze środków KFM położonego we Włodawie w budynku
przy ul. Chełmska 21/27 o pow. użytkowej 64,45 m2. Cena wywoławcza lokalu wynosi 61 700 zł. Wadium w wysokości 3100 zł. należy wpłacić do dnia 24.07.2012 r. do godz. 9.30 w kasie Spółdzielni.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2012r. o godz. 9.35 w lokalu Sp-ni przy ul. Przechodniej 22.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
(Dodatkowe informacje mo.na uzyska. w biurze Sp-ni pok. nr 9, tel. (82) 572-12-26)
autor: Zarząd Spółdzielni

Wykonanie F.U. SIGMA