Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności
<< powrót

Przetarg nieograniczony

2012-07-30

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :
 
WYKONANIE
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX:
·  Bud. przy ul. Korolowska 16 – ściana północna (1-3 klatka schodowa)
 
Termin składania ofert do dnia 10.08.2012 roku godzina 9.30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08. 2012 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.30.
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 17 telefon (082)5721-081
Termin realizacji robót 30.10.2012 rok
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


załącznik: OGŁOSZENIE PRZETARG - OCIEPLENIE K O R O L O W S K A 16

załącznik: S I W Z - OCIEPLENIE K O R O L O W S K A

załącznik: FORMULARZ OFERTOWY OCIEPLENIE BUDYNKÓW - KOROLOWSKA 16

załącznik: PRZEDMIAR ROBÓT -- KOROLOWSKA 16

załącznik: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- OCIEPLENIA KOROLOWSKA 16autor:

Wykonanie F.U. SIGMA