Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności
<< powrót

Ogłoszenie

2012-08-07

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego we Włodawie w budynku przy ul. Przechodnia 20 m. 43 o pow. użytkowej 46,37 m². 
Cena wywoławcza lokalu wynosi 105.300 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2012r. o godz. 11ºº w lokalu Sp-ni przy ul. Przechodniej 22. 
Wadium w wysokości 5.300 zł. należy wpłacić dnia  31 sierpnia 2012 r. do godz. 10³º w kasie Spółdzielni. 
(Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Sp-ni pok. nr 9).
autor:

Wykonanie F.U. SIGMA