Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Ogłoszenie przetargu na : WYKONANIE Remontu balkonów w ilości 65 szt. w budynku przy ul. 1000-lecia PP 16

2017-04-25

 
     O G Ł O S Z E N I E
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
Remontu balkonów w ilości  65 szt.  w budynku przy ul. 1000-lecia PP 16
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.spoldzielnia.wlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16
Termin składania ofert do dnia 9.05.2017 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  9.05.2017 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.20.
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226.
Termin realizacji robót  30.08.2017 rok.
Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu. 
 
                                                                                                         Prezes Spółdzielni
 
                                                                                                       mgr Marian  Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na : WYKONANIE Remontu balkonów w ilości 65 szt. w budynku przy ul. 1000-lecia PP 18

2017-04-25

 O G Ł O S Z E N I E
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
Remontu balkonów w ilości  65 szt.  w budynku przy ul. 1000-lecia PP 18
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.spoldzielnia.wlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16
Termin składania ofert do dnia 9.05.2017 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  9.05.2017 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.15.
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226.
Termin realizacji robót  30.08.2017 rok.
Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu .
 
                                                                                                         Prezes Spółdzielni
 
                                                                                                       mgr Marian  Ścisłowski
 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na wykonanie remontu balkonów w ilości 40 szt. w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 20

2017-04-25

O G Ł O S Z E N I E
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
Remont balkonów w ilości  40 szt.  w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 20
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.spoldzielnia.wlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16.
Termin składania ofert do dnia 9.05.2017 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  9.05.2017 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05.
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226.
Termin realizacji robót  30.08.2017 rok.
Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu .
 
 
                                                                                                        
                                                                                                       Prezes Spółdzielni
 
                                                                                                       mgr Marian  Ścisłowski
 

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie remontu cokołu, remontu opaski odwadniającej oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Przechodniej 18A we Włodawie

2017-04-25

O G Ł O S Z E N I E
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na : 
 
WYKONANIE 
 
Remontu cokołu, remontu opaski odwadniającej oraz wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Przechodniej 18A  we 
Włodawie.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.spoldzielnia.wlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16
Termin składania ofert do dnia 9.05.2017 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  9.05.2017 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.30
Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226.
Termin realizacji robót  30.07.2017 rok.
Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu. 
 
                                                                                           
                                                                                                    Prezes Spółdzielni
                                                                                                       mgr Marian  Ścisłowski
 
 

[czytaj całość... ‡]

Informacja z rozstrzygnięcia przetargów z dnia 19-04-2017

2017-04-21

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenia o przetargach

2017-04-10

Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika z kostki brukowej  o długości 20 m przy budynku  Al. Jana Pawła II 29

Przetarg nieograniczony  na wykonanie opaski odwadniającej przy budynku ul. Reymonta 14

Przetarg nieograniczony  na wykonanie opaski odwadniającej przy budynku ul. Reymonta 12

Przetarg nieograniczony na remont opaski odwadniającej przy budynku ul. Jana Pawła II 33

Przetag nieograniczony na  na remont opaski odwadniającej przy budynku ul.  1000 lecia P.P 19

Przetag nieograniczony na  na remont opaski odwadniającej przy budynku ul.  Jana Pawła II 31

 

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA