Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Ogłoszenie

2016-10-25

Zapytnie o cenę - przetarg na wykonaie kostki brukowej.pdf

[czytaj całość... ‡]

Informacja o roztrzygnieciu przetargu

2016-10-17

Informacja o rostrzygnieciu przetargu na wykonawcę remontu renowacji ściany .pdf

[czytaj całość... ‡]

Przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. 1000-LECIA P.P. 3/9

2016-10-07

Włodawa, dn.  07.10.2016 rok

 

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22   ogłasza przetarg nieograniczony na :

WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU PRZY UL. 1000-LECIA P.P. 3/9  WE WŁODAWIE W CZĘŚCI HANDLOWO-USŁUGOWEJ(WITRYNY).

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.spoldzielnia.wlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22, pokój Nr 16

Termin składania ofert ustala się  do dnia 18.10.2016 roku do godz. 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2016 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05.

Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226

Termin realizacji robót:  31.12.2016 rok

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Prezes Spółdzielni

mgr Marian Ścisłowski

 

 

[czytaj całość... ‡]

Przetarg nieograniczony na remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Czerwonego Krzyża 17

2016-10-07

Włodawa, dn.  07.10.2016 rok

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22   ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

REMONT DACHU NA BUDYNKU  MIESZKALNYM  Z   CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ PRZY UL. CZERWONEGO KRZYŻA 17 WE WŁODAWIE

- ETAP I (OD STRONY POŁUDNIOWEJ  DO 1 KLATKI SCHODOWEJ).

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.spoldzielnia.wlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22, pokój Nr 16

Termin składania ofert ustala się  do dnia 18.10.2016 roku do godz. 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 21.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2016 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.30.

Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226

Termin realizacji robót:  31.12.2016 rok

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Prezes Spółdzielni

mgr Marian Ścisłowski

[czytaj całość... ‡]

Informacja o rozstrzygniętym przetargu

2016-09-26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na renowację ścian

2016-09-20

 

Włodawa  20.09.2016 rok

   O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ulicy Przechodniej 22 ogłasza przetarg nieograniczony na :

WYKONANIE

1.     Renowacji ściany północnej kl. Nr 2 w budynku przy ul. Jana Pawła II – 29

2.     Renowacji ściany zachodniej i północnej kl. Nr 5 w budynku przy ul. Jana Pawła II-33

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  www.spoldzielnia.wlodawa.pl lub można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr 16

Termin składania ofert do dnia 28.09.2016 roku godzina 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie  przy ul. Przechodniej 22 pokój Nr  21.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.09.2016 roku w biurze Spółdzielni o godz. 9.05.

Wszelkich informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 16 telefon (082) 5721-226

Termin realizacji robót  30.10.2016 rok

Przetarg odbędzie się w siedzibie  Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu .

 

                                                                                                         Prezes Spółdzielni

                                                                                           mgr Marian  Ścisłowski

 

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA